Câu nào sau đây đúng?

A.

Hình cầu có vô số mặt phảng đối xứng.

B.

Hình trụ có duy nhất một mặt phẳng đối xứng.

C.

Hình nón có một mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đáy của nó.

D.

Cả 3 câu đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Câu "Hình cầu có vô số mặt phảng đối xứng" đúng vì mỗi mặt phẳng qua tâm của mặt cầu đều là mặt phẳng đối xứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...