Câu nào sai?

A.

Polime không bay hơi do phân tử khối lớn và lực liên kết giữa các phân tử lớn.

B.

Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định do polime là hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác nhau.

C.

Các polime không bị hoà tan trong bất kì dung môi nào.

D.

Các polime có cấu trúc mạch thẳng thường có tính đàn hồi, mềm, dai. Những polime có cấu trúc mạng không gian thường có tính bền cơ học cao, chịu được ma sát, va chạm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các polime không bị hoà tan trong bất kì dung môi nào.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...