Câu nào dưới đây nói về phôtôđiôt là không đúng ?

A.

Phôtôđiôt là linh kiện bán dẫn có khả năng biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

B.

Phôtôđiôt là điôt bán dẫn có một trong hai miền p hoặc n rất mỏng. Ánh sáng thích hợp rọi qua miền này sẽ bị hấp thụ và tạo ra các cặp hạt tải diện electron - lỗ trống.

C.

Khi ánh sáng thích hợp rọi vào phôtôđiôt, nếu nối tắt miền p với miền n bằng một dây dẫn thì sẽ có dòng quang điện chạy qua dây dẫn từ miền n sang miền p.

D.

Cường độ dòng điện nối tắt của phôtôđiôt tỉ lệ với số cặp hạt tải điện electron - lỗ trống sinh ra trong mỗi đơn vị thời gian, tức là tỉ lệ với năng lượng của bức xạ rọi vào phôtôđiôt.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...