Câu nào dưới đây nói về phôtôđiôt là không đúng ?

A.

Phôtôđiôt là linh kiện bán dẫn có khả năng biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

B.

Phôtôđiôt là điôt bán dẫn có một trong hai miền p hoặc n rất mỏng. Ánh sáng thích hợp rọi qua miền này sẽ bị hấp thụ và tạo ra các cặp hạt tải diện electron - lỗ trống.

C.

Khi ánh sáng thích hợp rọi vào phôtôđiôt, nếu nối tắt miền p với miền n bằng một dây dẫn thì sẽ có dòng quang điện chạy qua dây dẫn từ miền n sang miền p.

D.

Cường độ dòng điện nối tắt của phôtôđiôt tỉ lệ với số cặp hạt tải điện electron - lỗ trống sinh ra trong mỗi đơn vị thời gian, tức là tỉ lệ với năng lượng của bức xạ rọi vào phôtôđiôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi ánh sáng thích hợp rọi vào phôtôđiôt, nếu nối tắt miền p với miền n bằng một dây dẫn thì sẽ có dòng quang điện chạy qua dây dẫn từ miền n sang miền p.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...