Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng ?

A.

Bán dẫn riêng là bán dẫn hoàn toàn tinh khiết, trong đó mật độ electron tự do bằng mật độ lỗ trống.

B.

Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo ra bởi các nguyên tử tạp chất.

C.

Bán đẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều so với mật dộ electron tự do.

D.

Bán dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều so với mật độ lỗ trống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bán đẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều so với mật dộ electron tự do.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...