Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng ?

A.

Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

B.

Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất.

C.

Suất điện động nhiệt điện  tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

D.

Suất điện động nhiệt điện  xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Suất điện động nhiệt điện  tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...