Câu nào dưới đây nói về chuyển động của các hạt tải điện trong chất điện phân khi có dòng điện qua bình điện phân là đúng?

A.

Các ion âm và êlectron đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

B.

Chỉ có các êlectron đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

C.

Các ion âm đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

D.

Chỉ có các êlectron đi từ catôt về anôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các ion âm đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...