Câu nào dưới đây nói về chất bán dẫn là không đúng ?

A.

Bán dẫn là chất trong dó các electron hóa trị liên kết tương đối chặt với lõi nguyên tử của chúng.

B.

Bán dẫn không thể xem là kim loại hay chất cách điện.

C.

Trong bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

D.

Chất bán dẫn có khe năng lượng rất lớn và rất khó tạo ra các hạt tải điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chất bán dẫn có khe năng lượng rất lớn và rất khó tạo ra các hạt tải điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...