Câu nào dưới đây nói về chất bán dẫn là không đúng ?

A.

Bán dẫn là chất trong dó các electron hóa trị liên kết tương đối chặt với lõi nguyên tử của chúng.

B.

Bán dẫn không thể xem là kim loại hay chất cách điện.

C.

Trong bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

D.

Chất bán dẫn có khe năng lượng rất lớn và rất khó tạo ra các hạt tải điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chất bán dẫn có khe năng lượng rất lớn và rất khó tạo ra các hạt tải điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...