Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ):

A.

Biên độ A, tần số góc ω là những hằng số dương, pha ban đầu φ cũng là hằng số nhưng có thể dương, âm hoặc bằng không.

B.

Biên độ A, tần số góc ω và pha ban đầu φ đều là những hằng số dương.

C.

Pha ban đầu φ phụ thuộc vào trạng thái ban đầu.

D.

Biên độ A phụ thuộc vào năng lượng ban đầu kích thích cho hệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Biên độ A, tần số góc ω là những hằng số, còn pha ban đầu φ có thể âm có thể dương

=> đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...