Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ):

A.

Biên độ A, tần số góc ω là những hằng số dương, pha ban đầu φ cũng là hằng số nhưng có thể dương, âm hoặc bằng không.

B.

Biên độ A, tần số góc ω và pha ban đầu φ đều là những hằng số dương.

C.

Pha ban đầu φ phụ thuộc vào trạng thái ban đầu.

D.

Biên độ A phụ thuộc vào năng lượng ban đầu kích thích cho hệ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...