Câu nào dưới đây đúng khi nói về hoán vị gen?         

A.

Hoán vị gen làm giảm sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

B.

Hoán vị gen có thể xảy ra khi các NST tương đồng trao đổi chéo.

C.

Nếu tất cả các tế bào xảy ra trao đổi chéo thì tần số hoán vị gen sẽ lớn hơn 50%.   

D.

Tần số hoán vị gen tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen trên NST.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A sai, hoán vị gen tạo cơ hội cho các gen có khả năng tổ hợp lại với nhau, do đó làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

C sai, nếu tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo thì tần số hoán vị gen bằng 50%. 

D sai, khoảng cách các gen càng xa, lực liên kết càng yếu → tần số hoán vị gen càng tăng.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...