Câu nào đúng trong số các câu sau?

A.

Gang là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm 5 - 10%.

B.

Thép là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm  2 - 5%.

C.

Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt bằng các chất khử như CO, H2, Al.

D.

Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất (C, Si, Mn, S, P,...) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất (C, Si, Mn, S, P,...) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...