Câu nào đúng trong các câu sau đây?

A.

Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.

B.

Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C.

Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.

D.

Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...