Câu nào đúng khi nói về lipit?

A.

Có trong tế bào sống.

B.

Tan trong các dung môi hữu cơ như: ete, clorofom,...

C.

Bao gồm chất béo, sáp, steroit,...

D.

Có trong tế bào sống, tan trong các dung môi hữu cơ như: ete, clorofom,... và bao gồm chất béo, sáp, steroit,...

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...