Câu nào đúng khi nói về lipit?

A.

Có trong tế bào sống.

B.

Tan trong các dung môi hữu cơ như: ete, clorofom,...

C.

Bao gồm chất béo, sáp, steroit,...

D.

Có trong tế bào sống, tan trong các dung môi hữu cơ như: ete, clorofom,... và bao gồm chất béo, sáp, steroit,...

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có trong tế bào sống, tan trong các dung môi hữu cơ như: ete, clorofom,... và bao gồm chất béo, sáp, steroit,...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...