Câu lệnh nào sau đây là đúng:

A.

If a>0; then a:=0

B.

If a>0 then a:=0 else a:=1;

C.

. If a>0 then a:=0; else a:=1

D.

If a>0 then a:=0 else a:=1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...