Cấu hình nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli :

A. 1s2.
B. 1s22s22p3.
C. 1s22s22p63s3.
D. 1s22s22p4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...