Cấu hình electron nguyên tử của có số hiệu nguyên tử 26 là :

A. [Ar] 3d54s2.
B. [Ar] 4s23d6.
C. [Ar] 3d64s2.
D. [Ar] 3d8.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...