Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là :

A. ns2np4.
B. ns2np5.
C. ns2np3.
D. (n-1)d10ns2np4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...