Cấu hình electron của nguyên tử Fe là:

A.

[Ar]3d54s24p2.

B.

[Ar]3d8.

C.

[Ar]3d64s2.

D.

[Ar]4s23d6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...