Cấu hình của nguyên tử sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào không đúng khi nói về cấu hình đã cho ? 1s2 2s2 2p3

A. Nguyên tử có 7 electron.
B. Lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Nguyên tử có 3 electron độc thân.
D. Nguyên tử có 2 lớp electron.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...