Catôt của tế bào quang điện có công thoát 1,5 eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc $\lambda $. Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp ${{U}_{AK}}=3\,V$ và $U{{'}_{AK}}=15\,V$, thì thấy vận tốc cực đại của electron khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của $\lambda $ là:

A. $0,259\,\,\mu m.$
B. $0,795\,\,\mu m.$
C. $0,497\,\,\mu m.$
D. $0,211\,\,\mu m.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...