Catốt của một tế bào quang điện làm bằng xêdi có giới hạn quang điện là 0,657 (μm). Kết quả tính được nào dưới đây là đúng:

A.

Công thoát êlectron của xêdi là A = 1,89 (eV).

B.

Để không có êlectron nào thoát ra khỏi catốt có thể về tới anốt thì hiệu điện thế hãm giữa anốt và catốt phải là Uh = 9,2 (V).

C.

Nếu trong mỗi giây có n = 2.1015 êlectron phát ra từ catốt truyền hết đến anốt thì cường độ dòng quang điện bão hoà là Ibh = 32 (mA).

D.

Khi được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,444 (μm) thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron lúc vừa bật ra khỏi catốt là v = 31,88.1010 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Công thoát êlectron của xêdi là A = 1,89 (eV).

Công thoát êlectron của xêdi là:

A = = 3,025.10–19 (J) = 1,89 (eV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...