** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.1019 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s).

Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thì hiệu điện thế cần phải đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào đó là:

A.

UAK = 2,38 (V).

B.

−UAK = 2,38 (V).

C.

UAK = –23,8 (V).

D.

UAK = 23,8 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

–UAK = 2,38 (V).

Để làm triệt tiêu dòng quang điện, đặt vào A, K hiệu điện thế hãm có độ lớn:

eUh =

Uh = ≈ 2,38 (V) UAK = –2,38 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...