** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.1019 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s).

Bức xạ điện từ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A.

λ1 và λ2.

B.

Chỉ λ1 còn λ2 không.

C.

Chỉ λ2 còn λ1 không.

D.

Cả λ1 và λ2 đều không.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...