Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp xêdi có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm). Giới hạn quang điện của xêdi có giá trị là:

A.

λ0 = 0,6513 (μm).

B.

λ0 = 6,513 (μm).

C.

λ0 = 0,6513 (mm).

D.

λ0 = 6,513 (mm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ0 = 0,6513 (μm).

Giới hạn quang điện của xêdi:

λ0 = = 6,513.10–7 (m) = 0,6513 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...