** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm).

Dùng một màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang đỉện và hướng chúng vào một từ trường đều  có phương vuông góc với vận tốc vmax của êlectron và có độ lớn B = 6,1.10−5 (T). Hãy xác định bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron đi trong từ trường. Chọn phương án trả lời đúng:

A.

Rmax = 3,06.10−2 (m).

B.

Rmax = 3,06.10−3 (m).

C.

Rmax = 3,06.10−4 (m).

D.

Rmax = 3,06.10−5 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Rmax = 3,06.10−2 (m).

Bán kính cực đại của các êlectron là:

Từ vmax = = 3,32.105 (m/s)

Rmax = = 3,06.10−2 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...