** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm).

Vận tốc cực đại của các êlectron quang điện là:

A.

vmax = 3,32.105 (m/s).

B.

vmax = 3,32.106 (m/s).

C.

vmax = 2,32.105 (m/s).

D.

vmax = 2,32.106 (m/s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...