** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm).

Giới hạn quang điện của kim loại này là:

A.

λ0 = 0,6513 (μm).

B.

λ0 = 6,513 (μm).

C.

λ0 = 0,5613 (μm).

D.

λ0 = 5,613 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ0 = 0,6513 (μm).

Giới hạn quang điện của kim loại được dùng:

λ0 = = 6,513.10−7 (m) = 0,6513 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...