Cation M3+ có 10 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là :

A. 1s22s22p63s23p5.
B. 1s22s22p63s23p1.
C. 1s22s22p63s23p64s2.
D. 1s22s22p3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...