Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là:

A.

Li+.

B.

K+.

C.

Rb+.

D.

Na+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Na+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...