Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là:

A.

Li+.

B.

K+.

C.

Rb+.

D.

Na+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Na+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...