Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Độ cứng k1, k2 của hai lò xo được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Gọi E là suất Iâng của lò xo. Khi cắt lò xo thành hai lò xo thì suất Iâng không thay đổi. Độ cứng của các lò xo được xác định: 

 k0l0 = k1l1 = k2l= ES  .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...