Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa l1; l2; k1; k2?

A.

.

B.

k1k2 = l1l2.

C.

k2l1 = k1l2.

D.

k1l1 = k2l2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...