Cắt ba góc của một tam giác đều cạnh bằng img1 các đoạn bằng img2 phần còn lại là một tam giác đều bên ngoài là các hình chữ nhật, rồi gấp các hình chữ nhật lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều như hình vẽ. Tìm độ dài img3 để thể tích khối lăng trụ lớn nhất.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:      Xét tam giác img1 như hình vẽ, đặt img2 img3 img4 Lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy img5, img6, chiều cao img7 nên thể tích khối lăng trụ là img8 Ta cần tìm img9 để thể tích img10 đạt giá trị lớn nhất. Xét img11, có img12     Từ bảng biến thiên suy ra thể tích img13 đạt giá trị lớn nhất khi img14.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...