Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A.

(4 ; 1)

B.

(0 ; 2)

C.

(1 ; 2)

D.

(2 ; 1)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...