Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A.

(4 ; 1)

B.

(0 ; 2)

C.

(1 ; 2)

D.

(2 ; 1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhân hai vế các phương trình của hệ, ta nhận được:

6x.36y = 34.2.6.23 ⇔ 6x+2y = 65 ⇔ x + 2y = 5 ⇔ x = 5 - 2y.

Thế vào phương trình thứ hai của hệ, ta có:

Từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình là (x = 1 ; y = 2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...