Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A.

(9 ; 2)

B.

(18 ; 1)

C.

(1 ; 18)

D.

(16 ; 2)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...