Cặp số img1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Thay cặp sốimg1 vào các bpt để kiểm tra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...