Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
B. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
C. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
D. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...