Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
B. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
C. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
D. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...