Cặp kim loại nào sau đây có tính chất bền vững trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

A.

Fe và Al.

B.

Fe và Cr.

C.

Al và Cr.

D.

Mn và Cr.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Al và Cr.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...