Cặp hóa chất có thể phản ứng oxi hóa – khử với nhau là :

A. CaCO3 và H2SO4.
B. Fe2O3 và HI.
C. Br2 và NaCl.
D. FeS và HCl.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...