Cặp hóa chất có thể phản ứng oxi hóa – khử với nhau là :

A. CaCO3 và H2SO4.
B. Fe2O3 và HI.
C. Br2 và NaCl.
D. FeS và HCl.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...