Cặp công thức hóa học nào sau đây ứng với công thức đơn giản?

A.

CO2 và CO.

B.

C2H2 và C2H4.

C.

C6H6 và C2H2.

D.

NO2 và N2O4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CO2 và CO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...