Cặp chất nào sau đây mỗi chất trong cặp chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho – nhận) :

A. NaCl và H2O.
B. K2SO4 và Al2O3.
C. NH4Cl và KNO3.
D. Na2SO4 và Ba(OH)2.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...