Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

A.

Dung dịch NaOH và Al2O3.

B.

Dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.

C.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl.

D.

K2O và H2O.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...