Cao trào kháng Nhật cứu quốc bắt đầu từ thời gian nào?

A.

Tháng 12/1944

B.

Tháng 3/1945

C.

Tháng 5/1945

D.

Tháng 8/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tháng 3/1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...