Cao trào kháng Nhật cứu quốc bắt đầu từ thời gian nào?

A.

Tháng 12/1944

B.

Tháng 3/1945

C.

Tháng 5/1945

D.

Tháng 8/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tháng 3/1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...