Cao trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ khi nào?

A.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

Cuối thập niên 50.

C.

Đầu thập niên 60.

D.

Nửa sau thập niên 60

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...