Cao trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ khi nào?

A.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

Cuối thập niên 50.

C.

Đầu thập niên 60.

D.

Nửa sau thập niên 60

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...