Cao su được trồng nhiều nhất ở

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B.

Tây Nguyên.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đông Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...