Cao su được trồng nhiều nhất ở

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B.

Tây Nguyên.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...